Fərman

Dec 16 Oxunub 27042
Rate this item
(0 votes)

"İCTİMAİ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
F Ə R M A N I

"İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, İctimai Televiziya və Radio yayımı Azərbaycan Dövlət Televiziyasının 2-ci kanalı və Azərbaycan Dövlət Radiosunun 1-ci kanalı əsasında həyata keçirilir.
2.Azərbaycan Dövlət Televiziyasının 2-ci kanalı və Azərbaycan Dövlət Radiosunun 1-ci kanalı bütün əmlakı və avadanlığı ilə birlikdə İctimai Televiziya və Radio yayımının Yayım şurasına İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin yaradılması üçün verilsin.
3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. "İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.2.5-17.2.9-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş təşkilatlar qruplarında yayım şurasının üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi işinin təşkilini Milli Televiziya və Radio Şurası həyata keçirir;
3.2. Həmin Qanunun 22.1-ci, 22.2-ci, 22.3-cü və 22.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş "televiziya və radio yayımı sahəsində müvafiq dövlət orqanı"nın səlahiyyətlərini Milli Televiziya və Radio Şurası həyata keçirir.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:
4.1. Qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.2. Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
4.3. "İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.4. Bu Fərmanın 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məqsədlə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinə məxsus əmlakın və avadanlığın bölüşdürülməsi üçün komissiya yaratsın və əmlak bölgüsünü təşkil etsin;
4.5. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin statusu və gələcək fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.6. Azərbaycan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin maliyyələşdirilməsinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.7. Öz səlahiyyətləri daxilində "İctimai Televiziya və Radio Yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
5. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına, Mətbuat Şurasına, Sahibkarlar Şurasına, gənclər təşkilatlarına, qadın cəmiyyətlərinə, idman federasiyalarına, dini konfessiyalara və yaradıcıq təşkilatlarına tövsiyə edilsin ki, bir ay müddətində Yayım şurasının üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsini təmin etsinlər.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 noyabr 2004-cü il

 

 

HomeAbout UsDecree
ITV Duzelis

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image